Základná Škola s VJM - Alapiskola Lakszakállas

Hlavná 27, 946 17 Sokolce

A költészet napja

Április 11-én, József Attila születésnapján az iskolarádióban emlékeztünk meg a költészet napjáról. Minden tanítási óra elején egy-egy verset szavaltak tanulóink: Horváth Bálint humoros  Csirkekupa című verse után Szarka Dóra szavalta el József Attila Mama című költeményét. A hetedikből Baranyai Patríciától hallhattuk Szabó Lőrinc Lóci óriás lesz című versét, majd a nyolcadikos Mikóczy Bettina tolmácsolta számunkra Tóth Árpád Esti sugárkoszorú című szerelmes versét. Végezetül Király Vivien búcsúzott egy komolyabb József Attila-verssel, melynek a címe: Eszmélet.

A szünetekben megzenésített verseket hallgathattunk, így elmondhatjuk, a verseké és a költészeté volt ez a nap! A veresek fájánál egy versíró pályázatot írtunk ki. Nagy örömünkre a kezdeti visszafogottság után egyre többen vállalkoztak rá, hogy ismert verseket a maguk szájíze szerint, humoros formában átköltsenek. A legötletesebbnek a következő alkotásokat találtuk, melyeket egy-egy oklevéllel meg is jutalmaztunk:

győztes alsó tagozatos: Fábiánffy Fanni: Kutyusaim

győztes csapat: Ollé András, Ravasz Máté, Keszeg Levente: Csirketojás

 

győztes felső tagozatos: Benedek Szabolcs: Távolból 

Copyright © 2014.