Základná Škola s VJM - Alapiskola Lakszakállas

Hlavná 27, 946 17 Sokolce

Az iskola története

Csehszlovákiában a nemzetiségi jogok gyakorlása, az anyanyelvi oktatás lehetősége a           II. világháború után 1948-ban vált lehetővé. Lakszakállas községben 1949. január 3-án kezdődött meg a magyar nyelvű oktatás. Az iskola a régi katolikus iskolában kapott helyet. Az egyosztályos iskolába 60 tanuló járt és irányításával Forró Lászlót bízták meg.

Az 1949/50-es tanévben az iskola már kétosztályos. A tanulók létszáma 85-re emelkedett, mivel a szomszédos Szilas falu tanulói is ide jártak. A tanítók Zsilinszky Magda és Forró László voltak.

Az 1950/51-es tanévben a tanulói létszám már 166-ra gyarapodott, a tanári kart pedig 4 pedagógus alkotta.

Az 1951/52-es tanévben Bogya és Gellér községek tanulói is Lakszakállason tanultak. A következő tanévben már két épületben zajlott a tanítás – a régi katolikus iskola, illetve a volt református iskola épületében. Ettől a tanévtől mind a mai napig iskolánk négy község központi iskolája.

Az iskola jelenlegi épületét 1966. március 12-én kezdték el építeni. Átadása 1967. december 4-én volt, a tanulói létszám ebben az évben már 404-re emelkedett. 1968-ban kezdetét vette az iskola melleti sportpálya építése is.

A krónikákat fellapozva elénk tárul az elmúlt évtizedek mozgalmas időszaka. Az iskolában mindig jelen volt az aktív, tanításon kívüli nevelői munka, hiszen éveken át sikeres színjátszócsoport működött, valamint  különböző tanulmányi versenyeken és sportágakban is szép sikereket értek el.

Az iskola pedagógusai mind a mai napig ápolják az örökül kapott hagyományokat és lelkiismeretes munkájukkal öregbítik a Lakszakállasi Magyar Tannyelvű Alapiskola jó hírnevét. A diákok rendszeres és sikeres résztvevői a tanulmányi és sportversenyeknek, bizonyítva ezzel is az iskolánkban folyó oktató-nevelői munka magas színvonalát.

Az iskola igazgatói:

·         1948 – 1950               Forró László

·         1950 – 1951               Tarics Imre

·         1951 – 1954               Forró László

·         1954 – 1957               Kocsis Gyula

·         1957 – 1958               Méri Magda

·         1958 – 1981               Bartal Vince

·         1981 – 1990               Izsóf Lajos

·         1990 – 1992               Vajlik Gyula

·         1992 – 2001               Nagy Etelka

·         2001 – 2005               Kovács Béla

·         2005 – 2015               Kosár Mónika

 

·         2015 – napjaink          Csicsay Zoltán

Copyright © 2014.