Základná Škola s VJM - Alapiskola Lakszakállas

Hlavná 27, 946 17 Sokolce

Voľné pracovné miesta

A Lakszakállasi Alapiskola vezetősége állásajánlatot hirdetett meg angol szakos pedagógusi állás betöltésére.  

A pontos feltételek letölthetők magyar és szlovák nyelven a következő linkeken: 

 ANGOL

 ANGLICKY JAZYK

 

Prosíme všetkých uchádzačov o zamestnanie , aby k zasielanej dokumentácii priložili aj vyplnený a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez tohto súhlasu škola nebude môcť Vašu žiadosť uchovávať pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie.

 

Copyright © 2014.