Základná Škola s VJM - Alapiskola Lakszakállas

Hlavná 27, 946 17 Sokolce

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola Sokolce je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola Sokolce zriaďuje na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, na ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

  

Profil verejného obstarávateľa:

–––––––––––––––––––––––––––

 

Verejný obstarávateľ:             Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola Sokolce

 

Sídlo:                                    Hlavná 27, 946 17  Sokolce

 

Štatutárny zástupca:              PaedDr. Zoltán Csicsay, riaditeľ školy

 

IČO:                                      37866923

 

DIČ:                                      2021678604

 

IČ DPH:                                 nie je platiteľom DPH

 

Bankové spojenie:                  Prima banka Komárno

 

Číslo účtu:                             3861416001/5600

 

IBAN:                                    SK19 5600 0000 0038 6141 6001

 

Telefón:                                 035/7738220

 

Fax:                                      035/7738221

 

E-mail:                                  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Web:                                     http://www.zsvjmsokolce.sk

Copyright © 2014.