Základná Škola s VJM - Alapiskola Lakszakállas

Hlavná 27, 946 17 Sokolce

Copyright © 2014.